3060Ti显卡配置单推荐。CPU搭配intel 10600KF或AMD 5600X

最新上市的3060TI丐版价格为2999元,性能和2080S相当。表面上看起来性价比非常的高。但是目前丐版30 …

3060Ti显卡配置单推荐。CPU搭配intel 10600KF或AMD 5600X 查看全文 »